BETINGELSER FOR BRUG

Definitioner:
Aftalens parter
“Køber” anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Nordic-Ink afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

“Nordic-Ink” anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På Nordic-Ink oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Nordic-Ink via ordre@nordic-ink.dkDe pågældende varebetegnelser og varemærker tilhører de enkelte producenter. Nå de pågældende varebetegnelser og varemærker nævnes, er det udelukkende for at kunne beskrive produktet. Produktbillederne skal betragtes som symbol.

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på Nordic-Ink er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra Nordic-Ink udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Nordic-Ink om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og Nordic-Ink er først indgået, når Nordic-Ink ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig.Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart væren afgå fra Nordic-Ink , Vælger du at modtagen varen med efterkrav betales beløbet ved modtagelse af varen.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
På det tidspunkt, hvor de bestilte varer overgives til PostDanmark overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, herunder tredjemands forhold, til Køberen. Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:
Nordic-Ink yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til Nordic-Ink i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Nordic-Ink inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark pakkeservice- ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Nordic-Ink har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Nordic-Ink’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Nordic-Ink.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Nordic-Ink’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Nordic-Ink afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:
Meddeler Kunden Nordic-Ink, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Nordic-Ink det fulde beløb som er blevet betalt inkl fragt,dog skal alle omkostninger forbundet med returneringen afholdes af kunden.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse.Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, hvis varen tilbageleveres i væsentligt samme stand og mængde. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, som forringer varens salgsværdi. Da ubrudt originalemballage i mange tilfælde udgør en væsentlig del af varens værdi kan det betyde, at varen ikke kan anses for returneret i væsentlig samme stand og mængde hvis emballagen er brudt eller ikke følger med. Husk derfor altid så vidt muligt, at beholde emballagen ubrudt til du er sikker på, at du vil beholde varen.Ved returnering bedes du bruge Post Danmark pakkeservice- ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt det indbetalte beløb. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) – det gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.

Forbehold for ændringer:
Nordic-Ink forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Misbrug:
Misbrug af Nordic-Ink medfører politianmeldelse.

Tilbage til toppen